lipanj 06, 2024

Kako pravilno raskinuti ugovor o radu: savjeti za poslodavce i radnike

Uvod

Ugovor o radu može prestati na nekoliko načina, uključujući istekom vremena na koji je sklopljen, sporazumom između radnika i poslodavca, odlukom nadležnog suda ili na temelju otkaza. Prema hrvatskom Zakonu o radu, otkaz može biti redovan ili izvanredan, a može ga dati poslodavac ili radnik. U nastavku ćemo detaljno objasniti različite vrste otkaza, njihove uvjete i posljedice.

Poslovno uvjetovani otkaz

Definicija i vrste: Poslovno uvjetovani otkaz je vrsta redovnog otkaza koji poslodavac daje radniku zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga. To može uključivati smanjenje opsega posla, uvođenje novih tehnologija, restrukturiranje ili druge promjene koje utječu na potrebu za određenim radnim mjestima.

Pravila:

 1. Obavijest radniku: Poslodavac je dužan obavijestiti radnika o poslovno uvjetovanom otkazu u pisanoj formi.
 2. Otpremina: Radnik ima pravo na otpremninu, ovisno o dužini radnog staža kod poslodavca, osim ako je drugačije dogovoreno kolektivnim ugovorom.
 3. Konzultacije: Ako poslodavac planira kolektivno otpuštanje, mora se konzultirati s radničkim vijećem i sindikatima.

Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika

Definicija: Ovaj otkaz poslodavac daje zbog skrivljenog ponašanja radnika, odnosno zbog povrede radnih obveza.

Pravila i posljedice:

 1. Pisano upozorenje: Prije otkazivanja ugovora, poslodavac mora radniku izdati pisano upozorenje o povredi radne obveze i dati mu priliku da se popravi.
 2. Dokazi: Poslodavac mora imati dokaze o skrivljenom ponašanju radnika.
 3. Bez otpremnine: U slučaju otkaza zbog skrivljenog ponašanja, radnik nema pravo na otpremninu.
 4. Pravni lijek: Radnik ima pravo podnijeti tužbu protiv poslodavca ako smatra da je otkaz neosnovan.

Izvanredni otkaz

Definicija: Izvanredni otkaz je otkaz koji se može dati bez otkaznog roka zbog iznimno teške povrede radne obveze ili drugih osobito važnih razloga koji onemogućuju nastavak radnog odnosa.

Uvjeti:

 1. Teška povreda: Teške povrede uključuju krađu, nasilje na radnom mjestu, zlouporabu položaja i slične teške prekršaje.
 2. Bez prethodnog upozorenja: Za izvanredni otkaz nije potrebno prethodno upozorenje.
 3. Dokazi: Poslodavac mora imati jasne dokaze o teškoj povredi.
 4. Pravni lijek: Radnik ima pravo na sudsku zaštitu ako smatra da je otkaz bio neopravdan.

Redovan otkaz od strane radnika

Definicija: Redovan otkaz je otkaz koji radnik daje poslodavcu iz osobnih razloga.

Pravila:

 1. Otkazni rok: Otkazni rok je najdulje mjesec dana, ali može biti i kraći, ovisno o trajnju radnog odnosa.
 2. Pisani oblik: Radnik mora dati otkaz u pisanom obliku i dostaviti ga poslodavcu.
 3. Obveze tijekom otkaznog roka: Radnik je dužan nastaviti raditi tijekom otkaznog roka, osim ako se poslodavac i radnik ne dogovore drugačije.

Zaključak

Otkaz ugovora o radu je ozbiljna pravna radnja s pravnim posljedicama te zahtijeva pažljivo pridržavanje zakonskih odredbi. Poslodavci i radnici moraju biti svjesni svojih prava i obveza kako bi osigurali zakonitost i pravednost u postupku otkaza. Uvijek je preporučljivo konzultirati se s odvjetnikom za radno pravo prije poduzimanja bilo kakvih koraka u vezi s raskidom ugovora o radu.

Ovaj članak je informativne prirode i ne predstavlja pravni savjet. Za konkretan pravni savjet iz područja radnog prava obratite nam se na:

info@odvjetnik-bistrovic.hr

Želite zakazati sastanak?