travanj 04, 2020

Ovrha: Zastoj provedbe ovrhe nad fizičkim osobama

Dana 18. travnja 2020. godine stupio je na snagu Zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (dalje: Zakon). Tim Zakonom propisane su mjere kojima se, uslijed situacije u RH izazvane pandemijom bolesti COVID-19 pokušava olakšati položaj fizičkim osobama koji imaju nepodmirene dugove i tekuće ovrhe. U nastavku donosimo kratak sažetak privremenih zakonskih izmjena:

1. FINA će zastati s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima po računima fizičkih osoba za vrijeme trajanja posebnih okolnosti. (iznimno, FINA će izvršiti ovrhu i prenijeti sredstva koja su zaplijenjena prije nastupa posebnih okolnosti, ako su ispunjeni uvjet za prijenos sredstava).

2. Provedba ovrhe na novčanim sredstvima odgađa se na 3 mjeseca.

3. Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ne teku zatezne kamate te FINA neće obračunati zateznu kamatu određenu u osnovi za plaćanje za razdoblje trajanja posebnih okolnosti.

4. Odgoda ovrhe ne odnosi se na:

  • provedbu ovrhe radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta,
  • druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću,
  • tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine, ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka te
  • u slučaju ovrhe po računu specifične namjene.

5. Nakon provedenog zastoja ovrhe, ako nema osnove za plaćanje po kojoj se nastavlja provedba ovrhe, računi ovršenika će se deblokirati kako bi mogao raspolagati s novčanim sredstvima po računu.

6. Postupanje FINE za vrijeme trajanja posebnih okolnosti:

  • FINA će zaprimati osnove za plaćanje, ali ih neće slati bankama na izvršenje nego će ih samo evidentirati u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje.

7. Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti neće teći rokovi vezani za trajanje blokade računa, osim roka za prijenos zaplijenjenih sredstava koji se računa od primitka osnove za plaćanje u Agenciju.

8. FINA će poslati nalog za deblokadu računa u roku od 10 dana, ako ovršenik nakon zastoja provedbe ovrhe nema niti jednu osnovu za plaćanje.

Autori:

elena.musak@odvjetnik-bistrovic.hr

mislav.bistrovic@odvjetnik-bistrovic.hr

Želite zakazati sastanak?