Područja prakse

Kontinuirano pružamo visoko kvalitetna pravna rješenja u području komercijalnog poslovanja, radnih odnosa i rješavanja sporova

Trgovačko pravo i komercijalni ugovori

Ugovori koji štite od neplaćanja ili kršenja preuzetih obveza, pravna rješenja koja jamče sigurnost poslovanja i zaštitu stečenih prava.

Pomažemo Vam kod zakupa, nekretnina, licenciranja, kupnje ili prodaje proizvoda, usluga ili intelektualnog vlasništva. Naši komercijalni ugovori i pravna rješenja pružaju Vam visoku razinu pravne sigurnosti, čime se vjerojatnost imovinskih gubitaka, sporova ili neplaćanja svodi na minimum. U redovnom poslovanju pomažemo Vam kod donošenja važnih poslovnih odluka, sastavljamo potrebnu dokumentaciju i obavljamo odgovarajuće upise u javne registre. Sigurnost ugovora i neupitnost Vaših prava je prvi korak prema daljnjem poslovnom i osobnom razvoju.

 • sve vrste poslovnih i komercijalnih ugovora
 • zakup i najam prostora
 • poslovanje s nekretninama, savjetovanje u vezi s izgradnjom, provjera pravnog statusa nekretnina
 • osiguranja, hipoteke i prijenosi potraživanja
 • ovrhe i naplata spornih potraživanja
 • stečajni postupci i predstečajne nagodbe
 • izrada svih vrsta korporativnih dokumenata
  dokapitalizacije, spajanja i podjela društava
 • savjetovanje u vezi s javnim nabavama i sastavljanje žalbi u postupcima javnih nabava
 • ugovori o izradi software-a i licencijama

Radno pravo

Kontrola nad procesom rada, usklađenost s propisima i minimiziranje rizika radnih sporova.

U području radnog prava dugi niz godina savjetujemo niz velikih i srednjih poslodavaca, sindikata i brojnih radnika. Naša pravna rješenja poslodavcima omogućuju stalnu usklađenost, kontrolu nad uvjetima i procesom rada, minimiziranje pravnih rizika i brzo rješavanje radnih sporova. Ako ste radnik i smatrate da su Vam prava povrijeđena, obratite nam se i saznajte koje je točno Vaša pravna pozicija i koje korake možete odmah poduzeti. Drugi osnovni uvjet za uspjeh svake organizacije jest zadovoljstvo poslodavaca i radnika procesom i uvjetima rada, a upravo to je cilj kojem želimo pridonijeti.

 • zapošljavanje i prestanci radnih odnosa
 • sastavljanje internih akata iz područja radnih odnosa
 • savjetovanje u vezi s radom stranaca
 • savjetovanje u vezi s radom u inozemstvu
 • izvansudsko rješavanje radnih sporova
 • praćenje propisa iz područja radnog prava
 • edukacija menadžera i zaposlenika
 • kolektivni ugovori i kolektivni pregovori

Intelektualno vlasništvo, zaštita podataka i prava osobnosti, zaštita poslovnih tajni

Zaštita osobnih podataka, prava osobnosti i poslovnih tajni povećava vrijednost Vašeg poduzeća i osigurava trajnu sigurnost poslovanja.

Propisi i postupci koji se odnose na zaštitu osobnih podataka i zaštitu osobnosti postaju sve složeniji i obimniji. Možemo Vam pomoći da bolje shvatite kako da postojeće propise primijenite na svoje poslovanje, a posebno kako da ista znanja iskoristite za poboljšanje Vašeg poslovanja. Ujedno, zaštita prava na tvrtku, osobno ime, dostojanstvo, jednako postupanje, i poslovnih tajni postaje sve bitniji faktor u životu svakog poduzeća, organizacije ili pojedinačne osobe. Zajedničkom suradnjom na ovim pitanjima gradimo najviši stupanj kvalitete, učinkovitosti i pravne sigurnosti svih Vaših poslovnih procesa.

 • registracija robnih žigova (trademark)
 • zaštita robnih žigova i autorskog prava (copyright)
 • savjetovanje i izrada internih akata u vezi s zaštitom osobnih podataka (GDPR)
 • savjetovanje i izrada internih akata u vezi s zaštitom dostojanstva radnika
 • zaštita tvrtke poduzeća i osobnog imena od medijskih natpisa ili drugih oblika povreda časti i ugleda
 • zaštita od diskriminacije ili drugih oblika nejednakogpostupanja u javnom ili privatnom sektoru
 • savjetovanje i izrada internih akata u vezi sa zaštitom tzv. zviždača i osoba koje ukazuju na nepravilnosti i nezakonitosti u poslovanju
 • savjetovanje, izrada internih akata i ugovora radi zaštite povjerljivih podataka i poslovnih tajni (NDA)

Rješavanje sporova i zastupanje pred sudom

Vođenje najsloženijih i visoko rizičnih sporova, objektivna procjena rizika, predvidivost i jamstvo troškova, žurnost postupanja i jasna strategija.

Za nas rješavanje sporova predstavlja najizazovniji dio odvjetničke djelatnosti. Već dugi niz godina sa entuzijazmom vodimo najteže i najsloženije slučajeve iz područja trgovačkog, radnog i upravnog prava.

Rješavanje sporova je vrlo zahtjevan posao koji traži razumijevanje ne samo prava, već i šire slike, uključujući i kako spor utječe na Vaše poslovne ciljeve i prioritete. Ako mirno rješenje spora nije moguće, onda zajednički radimo na pripremi i analizi u svrhu balansiranja troškova, prednosti i rizika pojedinog spora. Prije pokretanja svakog spora dajemo Vam procjenu troškova postupka, detaljno Vas upoznajemo sa strategijom vođenja spora. Tijekom postupka Vas obavještavamo o svim poduzetim radnjama i eventualnim promjenama procjene konačnog ishoda.

 • analize sporova i procjene uspješnosti
 • određivanje strategije vođenja spora
 • zastupanje pred građanskim i trgovačkim sudovima
 • zastupanje u upravnim postupcima i sporovima
 • zastupanje u prekršajnim postupcima
 • zastupanje u izvanparničnim postupcima
 • zastupanje u arbitražnim postupcima

Jednostavnost

Pravni problemi su često složeni jer obuhvaćaju čitav niz okolnosti koje treba uzeti u razmatranje. Naš cilj je pronaći jednostavna rješenja koja trajno i učinkovito rješavaju i najsloženije pravne probleme.

Žurnost

Vrijeme je najvrjednije dobro. Osobito brinemo o tome da pružimo usluge u najkraćem mogućem roku, te da naša rješenja uistinu mogu biti ostvarena u razumnom vremenskom periodu.

Preciznost

Djelujemo u skladu s najvišim profesionalnim standardima pravne struke. Osnovne i ključne metode našeg rada su temeljita obrada podataka i preciznost pri rješavanju pravnog problema.

Želite zakazati sastanak?