veljača 02, 2024

Predbračni ugovor, bračni ugovor i bračna stečevina

Predbračni ugovor se prema odredbama Obiteljskog zakona naziva bračni ugovor. Bračni ugovor mogu sklopiti osobe koje su u braku, ili osobe koje su u izvanbračnoj zajednici, a koja je po svojim pravnim učincima izjednačena s brakom. Sukladno zakonu, smatra se da su muškarac i žena u izvanbračnoj zajednici ako zajedno žive (tzv. životna zajednica) barem tri godine, a ako je rođeno dijete onda i kraće. Isti su uvjeti i za životno partnerstvo osoba istog spola, tj. i za te osobe će se smatrati da su u izvanbračnoj zajednici ako zajedno žive tj. imaju životnu zajednicu barem tri godine.

Ako se predbračni odnosno bračni ugovor se sklopi, onda će se na imovinu bračnih drugovra primijeniti zakonska pravila o bračnoj stečevini. Bračna stečevina predstavlja imovinu koju supružnici steknu tijekom trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovine. Razlika između braka i bračne zajednice je u tome da parovi mogu biti u braku, ali ne i u bračnoj zajednici ako su npr. prekinuli vezu i prestali živjeti zajedno (rastanak), ali se nisu razveli. U imovinu se uključuje sve što je steknuto radom bilo kojeg od supružnika, kao i imovinu stečenu zajedničkim ulaganjem, bez obzira na to čije ime stoji na vlasničkim dokumentima. Bračna stečevina obuhvaća ne samo materijalnu imovinu poput nekretnina i vozila, već i nematerijalnu imovinu kao što su prava na intelektualno vlasništvo i ostala prava stečena tijekom braka. U slučaju razvoda, bračna stečevina obično podliježe podjeli između supružnika, osim ako drugačije nije dogovoreno predbračnim odnosno bračnim ugovorom ili ako se primjenjuju posebni zakonski izuzeci.

Važno je naglasiti da bračna stečevina ne uključuje osobnu imovinu koju su supružnici imali prije braka ili imovinu koju su naslijedili ili dobili kao dar tijekom braka, osim ako nije drugačije određeno bračnim ugovorom ili zajedničkim ulaganjima.

1. Zakonska definicija predbračnog odnosno bračnog ugovora (dalje: bračni ugovor)

Bračnim ugovorom bračni ili izvanbračni partneri mogu urediti svoje imovinskopravne osobe na postojećoj ili budućoj imovini. Ta imovina može biti i ona koja ne ulazi u bračnu stečevinu, a može se i isključiti imovina koja ulazi u bračnu stečevinu.

Ključni element bračnog ugovora je sloboda ugovaranja, tj. da bračni drugovi mogu ugovoriti bilo što što nije izrijekom zakonom zabranjeno.

Ako se bračnim ugovorom nešto ugovara u odnosu na nekretnine, to se mora upisati u zemljišnu knjigu, inače to neće vrijediti u odnosu na treće osobe.

2. Osnovni elementi bračnog ugovora

Bračni ugovor treba sadržavati jasno definirane odredbe o:

  • imovini koja se uključuje u ugovor (npr. imovina stečena prije braka, tijekom braka, nasljedstvo).
  • načinu upravljanja zajedničkom imovinom tijekom braka.
  • podjeli imovine tijekom braka, u slučaju razvoda ili smrti jednog od partnera.
  • uvjetima i okolnostima pod kojima se ugovor može izmijeniti ili poništiti.

3. Potreban oblik ugovora

Bračni ugovor mora biti sastavljen u pisanom obliku i ovjeren od obiju strana pred javnim bilježnikom kako bi bio pravno valjan. Preporučuje se da svaki partner ima odvjetnika koji će pregledati ugovor prije potpisivanja, kako bi se osiguralo da razumiju sve odredbe i posljedice.

4. Stvari na koje bi trebalo paziti

Bračni ugovor ne smije sadržavati odredbe koje su protivne javnom redu ili moralu. Obje strane trebaju imati dovoljno vremena za razmatranje ugovora prije potpisivanja. Potrebno je osigurati potpunu i iskrenu razmjenu informacija o financijskom stanju obiju strana. Odredbe o npr. odgoju djece i osobnim neimovinsim pravima i obvezama ne mogu biti predmet bračnog ugovora, već predmet ugovora moraju biti isključivo imovinskopravni odnosi na postojećoj ili budućoj imovini.

Zaključak

Bračni ugovor je koristan pravni instrument koji omogućuje parovima da na transparentan i pravedan način urede svoje trenutne i buduće imovinske odnose. Međutim, važno je pristupiti izradi ovog dokumenta s razumijevanjem i oprezom, uz profesionalnu pravnu pomoć odvjetnika specijaliziranog za imovinsko pravne odnose, a kako bi se osiguralo da ugovor bude pravno valjan i pravedan za obije strane.

Ako trebate odvjetnika za bračni ili predbračni ugovor, obratite nam se na:

info@odvjetnik-bistrovic.hr

Želite zakazati sastanak?