lipanj 06, 2024

Sve što trebate znati o ostavinskoj raspravi u Hrvatskoj

Uvod

Ostavinska rasprava je pravni postupak koji se provodi nakon smrti neke osobe kako bi se utvrdilo tko su njezini nasljednici, koja imovina čini ostavinu te kako se ta imovina raspodjeljuje među nasljednicima. U Republici Hrvatskoj, ostavinsku raspravu uređuje Zakon o nasljeđivanju. Postupak započinje smrću ostavitelja i može uključivati nekoliko pravnih koraka koji osiguravaju pravilnu raspodjelu ostavine prema zakonitim nasljednicima ili prema oporučnoj volji ostavitelja.

Tijek ostavinske rasprave

  1. Pokretanje ostavinskog postupka: Ostavinski postupak pokreće nadležni općinski sud na čijem području je ostavitelj imao prebivalište u trenutku smrti. Postupak započinje kada sud primi smrtovnicu koju matičar dostavlja sudu ili kada sud sazna za smrt osobe na drugi način​​.
  1. Prethodne radnje: Prije samog ročišta, sud može provesti određene radnje poput sastavljanja popisa ostaviteljeve imovine i osiguravanja ostavine. To uključuje predaju oporuke sudu, proglašenje oporuke te postavljanje privremenih mjera osiguranja imovine ako je potrebno​​.
  1. Poziv na ročište: Sud određuje ročište za ostavinsku raspravu i poziva sve zainteresirane osobe, uključujući nasljednike, zapisovnike i potencijalne vjerovnike. Pozivom se obavještavaju o pokretanju postupka te se traži dostava oporuke ako ona postoji​​.
  1. Ročište za ostavinsku raspravu: Na ročištu se raspravlja o svim pitanjima važnim za donošenje odluke u ostavinskom postupku, uključujući prava na nasljedstvo, veličinu nasljednog dijela i prava na zapise. Zainteresirane osobe mogu davati izjave o svojim pravima, a sud može upućivati stranke na parnicu ako su sporne činjenice bitne za odlučivanje o nasljedstvu​​.
  1. Nasljednička izjava: Svaka osoba koja polaže pravo na nasljedstvo može dati nasljedničku izjavu, izjavljujući prihvaća li nasljedstvo ili se odriče istog. Ako osoba ne daje izjavu, smatra se da prihvaća nasljedstvo​​.

Rješenje o nasljeđivanju

Nakon što su utvrđene sve relevantne činjenice i riješene eventualne pravne nejasnoće, sud donosi rješenje o nasljeđivanju. Rješenje mora sadržavati popis nasljednika, veličinu njihovih nasljednih dijelova i eventualne zapise ili terete koje nosi ostavina​​.

  1. Dostava rješenja i upisi u zemljišne knjige: Rješenje se dostavlja svim zainteresiranim osobama, a upisi prava vlasništva na nekretninama u zemljišne knjige provode se na temelju tog rješenja​​.
  1. Provedba rješenja: Nakon pravomoćnosti rješenja, nasljednici stječu pravo raspolaganja naslijeđenom imovinom. Ako se pronađe dodatna imovina ili oporuka nakon što je rješenje postalo pravomoćno, provodi se dodatni postupak kako bi se ta imovina uključila u već doneseno rješenje​​.

Zaključak

Ostavinska rasprava je složen pravni postupak koji zahtijeva temeljito poznavanje zakona i procedura. Pravovremeno angažiranje pravne pomoći može osigurati da svi koraci budu provedeni u skladu s pravnim propisima i da se prava svih nasljednika poštuju.

Disclaimer

Ovaj članak je informativne prirode i ne predstavlja pravni savjet. Za specifične pravne savjete vezane uz ostavinsku raspravu obratite nam se na:

info@odvjetnik-bistrovic.hr

Želite zakazati sastanak?