Radno pravo tj. Zakon o radu i sudska praksa hrvatskih sudova primjenjuje vrlo stroga formalna pravila koja se moraju poštovati prilikom otkazivanja ugovora o radu. Ponekad su otkazi ugovora o radu u suštini valjani, ali ipak padnu na sudu zbog grešaka u proceduri. Uvijek je potrebno obratiti pažnju na sljedeće:

1. Valjanost razloga otkazivanja

Postoje različite vrste otkaza koje ovise o konkretnim činjenicama svakog pojedinog slučaja. Ako poslodavac daje poslovno uvjetovani otkaz, odnosno otkazuje zbog tehnološkog viška, promjene organizacije ili uvođenja nove tehnologije, poslodavac mora na sudu dokazati da je zbog navedenih promjena uistinu prestala potreba za određenim radnim mjestom. Ako to ne bi uspio, snosi rizik gubitka spora. Ako se pak ugovor o radu otkazuje zbog grešaka radnika, potrebno je razumjeti razliku između skrivljenog i izvanrednog otkaza, a osim toga na sudu je potrebno dokazati da je radnik uistinu kriv za povrede ugovora o radu.

2. Obrazloženje odluke o otkazu ugovora o radu

Valjanost razloga otkazivanja iz točke 1. mora biti detaljno opisano u obrazloženju odluke o otkazu, u protivnom poslodavac snosi rizik gubitka spora. U praksi se često susrećemo s otkazima ugovora o radu koji su paušalno ili nedostatno obrazloženi, a zbog čega na kraju poslodavac na sudu ne može dokazati valjanost razloga otkazivanja. Zbog toga je izuzetno bitno da svaka odluka o otkazu bude iscrpno i detaljno obrazložena.

3. Savjetovanje s radničkim vijećem

Svaki poslodavac koji zapošljava preko 20 radnika mora imati osnovano radničko vijeće, ili sindikalnog povjerenika u funkciji radničkog vijeća. Prije donošenja odluke o otkazu poslodavac se nužno mora savjetovati s radničkim vijećem o otkazu, i to na način da radničkom vijeću dostavi nacrt odluke o otkazu ugovora o radu, kao i razloge zbog kojih se ugovor o radu otkazuje. Propust poslodavca da tako postupi automatski dovodi do nezakonitosti odluke o otkazu ugovora o radu.

4. Socijalni kriteriji

Kad poslodavac koji zapošljava preko 20 radnika daje tzv. poslovno uvjetovani otkaz (često zvan tehnološki višak) poslodavac ne može bilo kome otkazati ugovor o radu već se dužan pridržavati tzv. socijalnih kriterija. Socijalni kriteriji se primjenjuju na tzv. usporedive radnike tj. radnike koji rade na istim ili sličnim radnim mjestima. Socijalni kriteriji se dijele s obzirom radni staž, životnu dob radnika i njegove obveze uzdržavanja koje ga terete.

Primjerice, radnik koji ima 58 godina života, 30 godina radnog staža i još uz to mora uzdržavati bolesnu suprugu ne bi mogao dobiti zakonit otkaz ako je poslodavac mogao otkazati ugovor o radu mlađem radniku koji ima manje radnog staža i nema obveze uzdržavanja. U određenim slučajevima je moguće kao dodatni kriterij za otkazivanje propisati i uspješnost rada, međutim takvi kriteriji ne bi smjeli imati za svrhu zaobilaženje primjene socijalnih kriterija. Ako ovdje opisana pravila ne bi bila ispoštovana, poslodavac snosi rizik gubitka sudskog spora.

5. Pridržavanje zakonskih rokova

Ako poslodavac daje tzv. izvanredni otkaz tj. otkaz zbog najgrubljih kršenja ugovora o radu, poslodavac je dužan takav otkaz dati u roku 15 dana od dana kad je saznao za razloge za takav otkaz. To znači da poslodavac mora na sudu dokazati ne samo da je radnik stvarno grubo kršio obveze iz ugovora o radu, već i da mora dokazati točan trenutak kad je saznao za takve činjenice. Samo iz ovog razloga su mnogi, inače sasvim opravdani otkazi, pali na sudu.

S druge strane, ako radnik želi zaštiti svoja prava i osporavati otkaz na sudu, radnik mora u roku od 15 dana od primitka odluke o otkazu podnijeti tzv. zahtjev za zaštitu prava. Ako radnik tako ne bi postupio, zauvijek gubi pravo osporavati otkaz ugovora o radu. Nakon podnošenja zahtjeva za zaštitu na radu, radnik ima daljnjih 15 + 15 dana da otkaz osporava pred sudom, u protivnom zauvijek gubi pravo osporavati otkaz ugovora o radu. U praksi su mnogi radnici izgubili inače sasvim opravdane tužbe upravo zbog povrede navedenih rokova.

Ostalo

Radno pravo je kompleksno područje prava koje sadrži niz propisa koje treba analizirati. Uz sve gore navedeno, u slučaju otkaza ugovora o radu uvijek je potrebno provjeriti što točno piše u ugovoru o radu, Pravilniku o radu, drugim internim aktima poslodavca te Kolektivnom ugovoru, ako se isti primjenjuje. Također, u svrhu precizne analize slučaja bilo bi uputno savjetovati se s odvjetnikom specijaliziranim za radno pravo.

Ako imate bilo kakvih pitanja vezano za ovaj članak slobodno nam se obratite na:

Informacije iz ovog članka ne predstavljaju pravni savjet u odnosu na određeno pravno pitanje, već općenite pravne informacije objavljene u svrhu informiranja.