travanj 04, 2020

Trgovačko pravo: Osnivanje d.o.o.-a putem punomoći

Ako ste iz druge države ili pak želite osnovati društvo u drugom gradu a niste u mogućnosti putovati, d.o.o. možete osnovati na daljinu – putem punomoći. U tome će vam najbolje pomoći odvjetnik za trgovačko pravo koji je dobro upoznat s procedurom osnivanja i registracije trgovačkog društva. U nastavku ovog teksta, provest ćemo vas kroz korake koji prethode osnivanju društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) u Republici Hrvatskoj na temelju punomoći.

1. Dodjeljivanje OIB-a za osnivača

Prvi korak da bi strana fizička ili pravna osoba mogla osnovati društvo u Republici Hrvatskoj je ishođenje OIB-a. Strane fizičke ili pravne osobe koje već posjeduju hrvatski OIB, kao i sve domaće osobe, mogu preskočiti ovaj korak.

OIB dodjeljuje mjesno nadležna ispostava Porezne uprave na temelju posebnog zahtjeva koji se može podnijeti putem punomoćnika, u pravilu odvjetnika. Zahtjev je potrebno popuniti odgovarajućim osobnim podacima te priložiti punomoć koju nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.

Za strane pravne osobe zahtjevu je obavezno potrebno priložiti akt o osnivanju preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, ne starije od 3 mjeseca, a za strane fizičke osobe zahtjevu je obavezno potrebno priložiti presliku putovnice prevedenu na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

2. Naziv i djelatnost d.o.o.-a

Osnivanje d.o.o.-a podrazumijeva najprije određivanje naziva tvrtke odnosno imena društva kojim će se društvo u buduće koristiti u poslovnom prometu. Pritom je moguće da željeni naziv neće uvijek biti slobodan odnosno dostupan, stoga je potrebno napraviti pretragu na web stranicama sudskog registra.

Nadalje, svaki poslovni subjekt u Republici Hrvatskoj mora biti registriran za jednu ili više djelatnosti, stoga je potrebno odrediti predmet poslovanja i djelatnosti kojima će se društvo baviti.

3. Zastupanje

Potrebno je utvrditi način na koji će ovlaštene osobe zastupati društvo. Ukoliko društvo ima više direktora, moguće je da svaki direktor zastupa društvo samostalno i pojedinačno (tzv. individualno zastupanje), a moguće je i ograničiti zastupanje na način da svaki direktor zastupa samo uz supotpis drugog direktora (tzv. skupno zastupanje).

4. Otvaranje bankovnog računa

Osnivač najprije mora odrediti preko koje banke u Republici Hrvatskoj želi provesti uplatu temeljnog kapitala. Uplata temeljnog kapitala vrši se na privremeni račun odabrane banaka u RH kako bi se provelo osnivanje.

5. Postupak osnivanja

Osnivač bi trebao potpisati i ovjeriti punomoć temeljem koje će njegov odvjetnik u Republici Hrvatskoj usvojiti odluku o osnivanju društva i imenovati direktora d.o.o.-a, te obaviti sve poslove s bankom.

Nakon donošenja odluke o osnivanju d.o.o.-a, imenovani direktor će potpisati punomoć i prihvatiti imenovanje na mjesto direktora u svojoj matičnoj zemlji te dostaviti punomoć svome opunomoćenom odvjetniku u Republici Hrvatskoj kako bi se dovršio postupak kod javnog bilježnika.

Osnivač mora uplatiti temeljni kapital u minimalnom iznosu od 20.000,00 HRK na predračun banke u Republici Hrvatskoj.

Osnivač treba izvaditi novi izvadak iz sudskog registra, ovjeriti izjavu da nema dugovanja prema Republici Hrvatskoj te da nema drugo društvo u kojem ima 5% vlasništva ili u kojem ima značajan utjecaj na upravljanje.

Ako je osnivač pravna osoba, jedini direktor ili predsjednik uprave u pravnoj osobi trebat će potpisati i ispuniti izjavu za potrebe sprječavanja pranja novca za javnog bilježnika i uz tu izjavu dostaviti kopiju osobne iskaznice ili putovnice stvarnog vlasnika pravne osobe – osnivača, koja mora biti fizička osoba.

Ako je osnivač stranac, sve gore navedene isprave moraju biti prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, a strane javne isprave (npr. izvadci iz stranog sudskog registra) ne smiju biti starije od 30 dana prije podnošenja prijave za osnivanje d.o.o.-u u domaći sudski registar.

Dakle, ukratko, d.o.o. se može vrlo jednostavno osnovati na daljinu upotrebom punomoći.

Autori:

elena.musak@odvjetnik-bistrovic.hr

mislav.bistrovic@odvjetnik-bistrovic.hr

Želite zakazati sastanak?