lipanj 06, 2024

Važnost predbračnih ugovora: kako ih sklopiti i što trebaju sadržavati

Uvod

Predbračni ugovori, iako često smatrani tabu temom, mogu biti ključni alat za osiguravanje financijske stabilnosti i transparentnosti u braku. Prema Obiteljskom zakonu Republike Hrvatske, termin “predbračni ugovor” zapravo nije ispravan, jer se ovakvi ugovori nazivaju “bračnim ugovorima”. Bračni ugovor je pravni dokument koji supružnici sklapaju kako bi regulirali svoje imovinske odnose, te može obuhvatiti imovinu stečenu prije i za vrijeme braka.

Bračna stečevina

Jedan od ključnih pojmova u kontekstu bračnih ugovora je bračna stečevina. Prema članku 36. Obiteljskog zakona, bračna stečevina je imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili koja potječe iz te imovine​​. Bračnom stečevinom se smatra i dobitak od igara na sreću, kao i imovinska korist od autorskih prava ostvarena tijekom bračne zajednice​​. S druge strane, vlastita imovina svakog bračnog druga obuhvaća imovinu koju je svaki od njih imao u vlasništvu prije sklapanja braka, kao i imovinu stečenu nasljeđem, darom ili na drugi način koji nije povezan s radom za vrijeme trajanja braka.

Što se može urediti bračnim ugovorom

Bračni ugovor pruža supružnicima slobodu da detaljno urede svoje imovinske odnose. Ovim ugovorom može se regulirati podjela nekretnina, udjela u firmama, dionica, plaćanje kredita, te drugih imovinskih prava i obveza. Bračnim ugovorom se mogu urediti imovinskopravni odnosi na postojećoj ili budućoj imovini​​. Također, prema trećim osobama, uglavci o upravljanju ili raspolaganju imovinom imaju pravni učinak samo ako su upisani u odgovarajuće javne registre​​.

Forma bračnog ugovora

Da bi bračni ugovor bio valjan, mora biti sklopljen u pisanom obliku, a potpisi bračnih drugova moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika​​. Ugovor sklopljen na ovaj način osigurava pravnu zaštitu i jasnoću u slučaju bilo kakvih sporova. Ovjera kod javnog bilježnika također potvrđuje autentičnost potpisa i volju stranaka za sklapanje ugovora.

Zaključak

Bračni ugovor nije samo pravni dokument već i instrument koji omogućava supružnicima da unaprijed dogovore i osiguraju svoje imovinske odnose, čime se smanjuje mogućnost nesuglasica i pravnih problema u budućnosti. Pravilno sastavljen i ovjeren bračni ugovor može značajno doprinijeti stabilnosti i transparentnosti u braku, štiteći interese oba supružnika. Uvijek je preporučljivo konzultirati se s odvjetnikom za ugovore i imovinsko-pravne odnose prilikom izrade i sklapanja bračnog ugovora kako bi se osiguralo da su sve zakonske odredbe ispoštovane.

Ako Vam je potrebno sastavljanje predbračnog ugovora, obratite nam se na:

info@odvjetnik-bistrovic.hr

Želite zakazati sastanak?