srpanj 07, 2024

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama: Koeficijenti i platni razredi

Dana 1. siječnja 2024. godine na snagu je stupio novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23), koji donosi značajne promjene u sustavu obračuna plaća za zaposlenike u ovim sektorima. Ovaj zakon uređuje načela sustava plaća, vrednovanje radnih mjesta, ocjenjivanje učinkovitosti rada te dodjele dodataka na osnovnu plaću. Cilj novog zakona je modernizacija, transparentnost i pravednija raspodjela plaća. Posebno važan aspekt ovog zakona su novi koeficijenti za izračun plaće i novi platni razredi za javne službenike.

Osnovna plaća

Prema članku 12. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama, osnovna se plaća sastoji od umnoška koeficijenta za obračun radnog mjesta na koje je zaposlenik raspoređen ili za koje je sklopio ugovor o radu te osnovice za obračun plaće. Ako ovaj iznos bude manji od minimalne propisane zakonom, tada će se kao osnovna smatrati minimalna propisana zakonska placa. Osnovica za obračun plaće utvrđuje se kolektivnim ugovorom.

Koeficijent za obračun plaće

Jedan od ključnih elemenata novog Zakona su koeficijenti za obračun plaća koji su detaljno opisani u članku 14. Ovi koeficijenti utvrđuju se temeljem provedenog vrednovanja radnih mjesta primjenom standardiziranih mjerila koja su definirana samim Zakonom. Koeficijenti moraju biti unutar raspona platnog razreda kojem pripada određeno radno mjesto. To znači da svaki posao ima svoj specifičan koeficijent koji reflektira složenost posla, odgovornosti te potrebne kvalifikacije.

Platni razredi

Platni razredi predstavljaju kategorije unutar kojih su grupirana različita radna mjesta prema njihovoj složenosti i odgovornostima. Platna ljestvica sačinjena je od 16 platnih razreda unutar kojih se koeficijenti za obračun plaće određuju u rasponu od 1,00 do 8,00. Platni razred definira raspon mogućih koeficijenata. Svaki zaposleni bit će svrstan unutar određenog platnog razreda prema gore navedenim kriterijima. Radna mjesta službenika i namještenika razvrstavaju se u platne razrede na temelju vrednovanja radnih mjesta primjenom standardnih mjerila za vrednovanje i klasifikaciju. Koeficijenti za obračun plaće, platna ljestvica i platni razredi nisu definirani samim Zakonom, već zasebnim uredbama koje donosi i mijenja Vlada RH, nakon provedenog savjetovanja sa sindikatima reprezentativnim za pregovaranje o sklapanju kolektivnog ugovora.

Imate potrebu za pravnim savjetovanjem? Obratite nam se na: info@odvjetnik-bistrovic.hr

Želite zakazati sastanak?